„94 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Dnia 12 listopada grupa pięciolatków pod kierunkiem p. Marii Iskra-Kochowskiej i p. Anny Fudali przedstawiła akademię upamiętniającą odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzieci z wielkim przejęciem deklamowały wyuczone sekwencje, dotyczące przeszłości naszego kraju i trudnej drogi Polski do wolności. Zwieńczeniem spotkania był taniec krakowiaka oraz wspólne odśpiewanie hymnu Polski. Jesteśmy dumni z naszych pięciolatków, że pomimo ich młodego wieku, okazali tak wiele serca i szacunku dla uznanych przez Polaków wartości. Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza i wyuczone w tym wieku postawy przetrwają i będą kontynuowane i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Galeria

Dodaj komentarz