„Imieniny Ks. Prałata – Proboszcza i Dyrektora”

Imieniny Naszego Czcigodnego Ks. Prałata to dzień szczególny. Przygotowujemy się do tej Uroczystości cały miesiąc wrzesień. Zaangażowani wszyscy – Dzieci, Rodzice, Pracownicy Przedszkola i Żłobka. Robimy laurki, uczymy się okolicznościowych wierszy i piosenek, pieczemy pyszną szarlotkę …
Radość przepełnia nasze serca już od rana. Wtedy to Ukochany Solenizant gości w naszym przedszkolu. Wypowiadamy słowa wdzięczności i składamy życzenia na kolejne lata wspólnych spotkań, współpracy i troski o powierzone opiece przedszkola Dzieci. Spotkanie w przedszkolu kończy wspólna herbatka z udziałem tak Ukochanego przez Dzieci Księdza Solenizanta.

Druga część świętowania- najważniejsza, to spotkanie przy Eucharystycznym Stole całej Przedszkolnej Społeczności – Dzieci, Rodziców i Pracowników obydwu dziecięcych placówek – Żłobka i Przedszkola.
Podczas Eucharystii, przepełnieni wdzięcznością, dziękowaliśmy Panu Jezusowi za Ks. Prałata i za wszystkie chwile razem z nami i dla nas przeżyte, za troskę o nasze przedszkole, żłobek i nasze Rodziny, za wzór niezłomnej Wiary, Pobożności, Życzliwości i Służby Bogu i Człowiekowi … „Jesteś dla nas znakiem Bożej obecności na świecie, namacalnym dowodem Miłości Boga i tego, iż dla Niego, nie ma rzeczy niemożliwych” – powiedziała P. Dyrektor Krystyna Wrońska, która składała życzenia w imieniu całej, licznie zgromadzonej Społeczności i zapewniała, że …”dołożymy wszelkich starań, by powierzone nam przez Boga dzieci, mogły wzrastać w blaskach Jezusowej Miłości”. „Wszyscy tu obecni – mówiła – i Ci, którzy łączą się z nami w modlitwie – Pracownicy przedszkola, Rodzice i nasze Dzieci, z głębi serc życzymy, by Dobry Bóg przedłużał lata Twego Pięknego, Pokornego, Pracowitego i Pobożnego Kapłańskiego Życia., hojnie błogosławił, wspierał wszystkie dzieła, dodawał sił, byś nie ustawał w trudzie budowania Królestwa Bożego w naszych sercach, by poprzez Twoje codzienne życie uobecniał się cud Miłości. Szczęść Boże.”
Razem z nami, przy Ołtarzu Pańskim, modlili się: Ks. Krzysztof Kula – Ks. Senior – Wikariusz naszej Parafii i O. Łukasz Drożak – redemptorysta, nasz Rodak, obecnie pracujący w Nowym Jorku.
Kapłanom, Rodzicom, Babciom, Ciociom, Dziadziusiom i Wszystkim, którzy modlili się z nami w tym Wyjątkowym Dniu – Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

Dla Naszego Kochanego Księdza Prałata w Dniu Imienin

Galeria

Dodaj komentarz