Organizacja pracy placówki

Organizacja pracy przedszkola

– Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat
– Przedszkole jest czynne 11 miesięcy w roku, a w ciągu dnia w godz. 6.00.-16.00
– O czasie pobytu dziecka w przedszkolu decydują rodzice.
– Przerwa wakacyjna – od 01 sierpnia do 31 sierpnia.
– Tryb życia w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia.
– W czasie pobytu w Przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach zgodnie z podstawą programową a także w zajęciach dodatkowych finansowanych przez przedszkole.
– Podczas pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
– Placówka funkcjonuje w dwóch budynkach