skrzynka na sygnaly

Wirtualny spacer po przedszkolu

Programy Realizowane w Naszym Przedszkolu

programy w ochronce

W trosce o Dziecko

Stymulujemy rozwój językowy

Organizujemy sytuacje edukacyjne wspomagające rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka. Proponujemy ciągły kontakt z bajką i literaturą dziecięcą, naukę języka angielskiego.

Rozwijamy umiejętnoś>ci społeczne

Dbamy o zgodne funkcjonowanie dzieci w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Kształtujemy poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy przedszkolnej) oraz postawy patriotyczne.

Kształtujemy samodzielność

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek.

Rozwijamy zdolności muzyczne, plastyczne i teatralne

Proponujemy szeroki wachlarz zajęć plastycznych rozwijających zdolności manualne, zajęcia umuzykalniające oraz rytmiczne. Rozwijamy wrażliwość na sztukę i predyspozycje teatralne poprzez stosowanie różnorodnych technik: pantomimy, dramy.

Dbamy o rozwój fizyczny

Troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych w przedszkolu i na terenie ogrodu przedszkolnego.  Prowadzimy gimnastykę korekcyjną.

Wspomagamy jego wszechstronny rozwój

Poprzez wspieranie dziecięcej aktywności twórczej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji. Prowadzimy interesujące zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb i wieku dziecka korzystając z metod aktywizujących oraz zabawy jako podstawowej formy jego działalnoś

Dbamy o rozwój duchowy

Troszczymy się o integralny rozwój dziecka poprzez przykład życia wartościami chrześcijańskimi. Staramy się wychowywać dzieci ku dobru, aby w przyszłości umiały kochać Boga i człowieka.

Nasze Certyfikaty

certyfikat code week

ochronka przedszkole roku

przedszkole promujace zdrowie

Nasza Misja i Nasz Hymn

 Nasza Misja Nasz Hymn


Galeria