O Nas

Kim Jesteśmy

Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu reprezentowana przez Proboszcza Parafii i zarazem Dyrektora – ks. dra Jana Biedronia.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1985 r. Zostało założone przez ks. Prałata Michała Józefczyka – proboszcza i budowniczego parafii MBN. Funkcjonowało początkowo pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Ochronka św. Józefa i było prowadzone przez Siostry Służebniczki Starowiejskie.

Dnia 01.09.2004 r. ochronka, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg pod nazwą „Niepubliczne Przedszkole – Ochronka św. Józefa”. Od września 2011 r. rozbudowane pięciooddziałowe przedszkole używa nazwy „Katolickie Przedszkole im. św. Józefa w Tarnobrzegu”.

Dzięki staraniom ks. Prałata Michała Józefczyka oraz p. wicedyrektor Krystyny Wrońskiej przedszkole zostało dodatkowo powiększone o Niepubliczny Żłobek „Nazaret” do którego uczęszcza 60 dzieci  wieku od 1roku do 3 lat.

Nasza Placówka

Katolickie Przedszkole im św. Józefa mieści się w dwóch budynkach położonych w korzystnym miejscu na osiedlu Serbinów.
Przedszkole posiada około 100 miejsc dla dzieci w wieku 2-6 lat.
Godziny otwarcia naszego przedszkola
Atrakcyjne miejsca do zabawy i nauki
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

– Język angielsk

– Gimnastyka korekcyjna
– Umuzykalnienie
– Rytmika
– Katecheza

Troszcząc się o wyrównywanie szans edukacyjnych placówka współpracuje z:

– Logopedą
– Psychologiem

Nasze podstawowe mysli i założenia

Przedszkole ze względu na swój katolicki charakter często uczestniczy w religijnych uroczystościach na terenie parafii.

         Nadrzędnym celem naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej jest wszechstronny, integralny rozwój dzieci we wszystkich wymiarach osobowości.

W wyniku tego procesu pragniemy ukształtować osobę:

– Myślącą
– Odpowiedzialną
– Odnoszącą się z godnością do siebie i innych
– Właściwie korzystającą z wolności
– Przygotowaną do czynnego udziału w życiu społecznym

Nasza Kadra

Dyrektor przedszkola: Ks. dr Jan Biedroń

Nauczyciele:

 • mgr Anna Fudala – nauczyciel mianowany, wicedyrektor ds. pedagogicznych
 • mgr Anna Chojnacka- nauczyciel kontraktowy
 • mgr Maria Iskra – Kochowska – nauczyciel mianowany
 • mgr Ilonę Kasak – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Wioletę Hablasek – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Karolina Kochańczyk – Sieroń – nauczyciel mianowany
 • mgr Justyna Kogut- nauczyciel mianowany
 • mgr Ewa Pietrzyk – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Zdobych – nauczyciel mianowany

Pracownicy administracyjno – usługowi:

 • mgr Teresa Perc – księgowa
 • Bogumiła Krasowska – intendentka
 • Janina Guła – pomoc przedszkola
 • Urszula Janiga – pomoc przedszkola
 • Natalia Kiliańska – pomoc przedszkola
 • Agnieszka Kopeć – kucharka
 • Teresa Stępień – kucharka
 • Elżbieta Wolak – pomoc kuchenna

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 • mgr Wojciech Gawroński – fizjoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • mgr Andrzej Kasperski – organista, nauczyciel zajęć umuzykalniających
 • mgr Małgorzata Tomczyk – katechetka
 • mgr Barbara Wojtaszek – nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych
 • mgr Agnieszka Wryk – nauczyciel języka angielskiego