Organizacja pracy placówki

Organizacja pracy przedszkola

Rozmiar: 139 bajtów Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Rozmiar: 139 bajtów Przedszkole jest czynne 11 miesięcy w roku, a w ciągu dnia w godz. 6.00.-16.00

Rozmiar: 139 bajtów O czasie pobytu dziecka w przedszkolu decydują rodzice.

Rozmiar: 139 bajtów Przerwa wakacyjna – od 01 sierpnia do 31 sierpnia.

Rozmiar: 139 bajtów Tryb życia w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia.

Rozmiar: 139 bajtów W czasie pobytu w Przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach i zabawach zgodnie z podstawą programową a także w zajęciach dodatkowych finansowanych przez przedszkole.

Rozmiar: 139 bajtów Podczas pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

Rozmiar: 139 bajtów Placówka funkcjonuje w dwóch budynkach